UNIIKIT SARJALLISET RÄÄTÄLÖIDYT TUULIA
YHTEYSTIEDOT
UNIQUE SERIAL PRODUCTS CUSTOM MADE PENTTILÄ
CONTACT
         

ESINE – AJATUS

Esineet ovat kahdella aistilla tulkittavia kappaleita. Koskettamalla voi joskus nähdä tarkemmin. Käsi-sanan johdos, käsittää, kertoo käden lukutaidosta. Käsin tehty esine tuntuu hyvältä käytössä ja vanhenee kauniisti käsissämme. Koskettaminen on käsittämistä.

Kieli on kulttuurin kuva ja muoto on kuvallinen kieli, joka on kiinni kulttuurissa ja ajassa. Kuinka muotoilu kestää aikaa, on riippuvainen sen aikasidonnaisuudesta. Muotokieli, joka lähtee kunnioituksesta materiaaliin sisältää ajattomuuden tavoitteen. Tällaisista esineistä voi kasvaa elämänkumppaneita, hiljaisia arjen runoja, joihin on mahdollista kiintyä.

PUUN MUISTI

Puulla on puun muisti. Puun muisti on tallentunut sen aineeseen, maan ja valon merkit ovat piirtyneet sen runkoon kuin ornamentit. Vanhat puut kantavat mukanaan historiaa, joka siirtyy esineisiin.

Taito koostuu näkemisestä, arvottamisesta ja kyvystä soveltaa tietoa tai kyseenalaistaa sitä. Materiaalin arvo määräytyy myös sen mukaan,miten sitä käytetään. Materiaalilla on aina luonne, myös puulla on tahto ja sitä tulee kunnioittaa.

VÄHEMMÄN MUTTA ENEMMÄN

”Muotoilustrategia, joka vastustaa vanhaa ekologista viisautta, todennäköisesti epäonnistuu.”
- Klaus Krippendorff: Product semantics; a triangulation and four design theories -
( Suomennos: Jukka Mikkonen “Neljä muotoiluteoriaa” )

Esineiden elinikä on lyhyessä ajassa romahtanut ihmisen eliniästä hiiren eliniän pituiseksi. Toivon näkeväni tulevaisuudessa ympärillämme enemmän esineitä, joihin on mahdollista kiintyä. Hyvällä muotoilulla ja laadukkaalla toteutuksella rakennetaan parempaa esineellistä ympäristöä, joka jatkaa elämäänsä meidän jälkeemmekin. Uskon että ainut ekologisesti kestävä tapa kuluttaa on hankkia vähemmän ja vaatia esineiltä enemmän. Vähän ja hyvää.

Tuulia Penttilä

TUULIAPENTTILA